Skriva

Att vara en duktig skribent är en stor tillgång både när man skriver böcker och texter på internet samt om man sysslar med sökmotoroptimering.

Att skriva för webben

Att skriva böcker och att skriva för webben är två ganska skilda saker. I en bok kan författaren diskutera och utveckla ämnet på djupet eftersom att den som läser en bok är inställd på att spendera många timmar på läsning. På webben däremot måste man vara mycket mer kortfattad. Hemsidebesökare är mycket mer otåliga och vill snabbt hitta den information de eftersöker. Annars är det mycket lätt att klicka vidare till någon annan sida.

Texten

Det är viktigt att stavning och grammatik håller en hög kvalitet. Innehåller texten för mycket felskrivningar söker sig en besökare snabbt någon annanstans. Om ett företags webbplats innehåller texter av låg kvalitet är det lätt att tro att dess produkter är av lika låg kvalitet.

Den inledande texten, den s.k. ingressen, är textens viktigaste del. För att locka läsaren till vidare läsning bör den vara både intressant och väcka nyfikenhet.

För att underlätta snabbläsning och överblick av textmassan kan man också fetmarkera viktiga nyckelord så att de är lätta att hitta. När en besökare skummar igenom texten är det ofta särskilda nyckelord personen letar efter.

Ytterligare några saker som gör texten mer lättläst är följande:

    • Smala spalter underlättar läsningen eftersom att det blir enklare att hitta till nästa rad.
    • Korta stycken gör texten mer luftig och lättläst.
  • Länktexten bör vara tydlig och innehålla relevanta ord. Därför är det mindre bra att använda länktexter som ”klicka här” eller ”läs mer”.