SEO

Det engelska uttrycket Search Engine Optimization förkortas ofta SEO och innebär att man optimerar en webbplats för sökmotorerna. På svenska kallas det sökmotoroptimering och målet är att hamna högst upp i sökmotorernas resultatlistor när det söks på ett visst ord eller en fras.

Att en webbplats hamnar högt i sökmotorerna är mycket bra eftersom att det leder till att webbplatsen får fler besökare, vilket i sin tur kan omsättas till intäkter genom försäljning av varor, tjänster eller annonsering.

En stor del av de som besöker en webbplats kommer nämligen från sökmotorer och bland sökmotorerna är det Google som är störst. När du optimerar din webbplats bör du dock hålla dig till Googles riktlinjer. Den som bryter mot riktlinjerna kan få sin sajt bestraffad och borttagen ur Googles index, vilket kan få mycket stora konsekvenser för en kommersiell webbplats när det gäller både antalet besökare och försäljning.

SEO kan också vara en förkortning av Search Engine Optimizer, d.v.s. en sökmotoroptimerare som arbetar med att optimera sajter. Intresset ökar stadigt för detta eftersom att fler och fler företag förstår vikten av att optimera sin webbplats för att synas ordentligt på nätet. Internethandeln ökar också hela tiden och det blir därför allt viktigare för företag att marknadsföra sig på internet. Därför är det mycket viktigt att jobba aktivt med sökmotoroptimering så att dina kunder hittar till just din sajt.

Google och andra sökmotorer uppdaterar och förändrar regelbundet sina algoritmer som styr sökresultaten. Det innebär att en sajt som hamnar hög upp i resultaten idag kanske inte gör det imorgon. För att lyckas långsiktigt med sin optimering så är det viktigt att arbeta enligt sökmotorerna riktlinjer, och att inte försöka lura dem med dold text och andra fuskmetoder. Det krävs hård arbete och mycket tålamod (särskilt när det gäller Google), men om du vet vad du gör så kommer framgångarna med tiden. Du behöver då heller inte vara rädd för att bli utslängd ur Googles index p.g.a. fusk.

Länkar

Det som förmodligen är allra viktigast när man sökmotoroptimerar är länkar. Ju fler inkommande länkar som en sajt har, d.v.s. andra sajter som länkar till den, desto viktigare anses den vara. Den bör därför hamna högre upp i sökresultaten.

Det är framför allt Google som prioriterar antalet inlänkar som också har utvecklat ett system som de kallar PageRank. Det är ett relativt mått på webbplatsens betydelse i förhållande till andra sajter. PageRank (PR) bygger på en algoritm och kan ha ett värde från 0 till 10. Ju högre värde desto bättre.

Om många sajter med hög PR länkar till din sajt så får den också hög PR. Det är en fördel att ha hög PageRank, men det betyder inte att sajten automatiskt rankar bättre i Google än en sajt med låg PR. Google tar hänsyn till en stor mängd olika parametrar i sin algoritm där PR endast är en av dessa. Därför är det bra att känna till vad PageRank är för något, men det är inget som man bör fokusera för mycket på.

Hur länktexten ser ut har också betydelse och bör vara relevant och tydlig. Skriv inte bara ”klicka här”. Köpta länkar och andra länkar som endast finns till för att försöka manipulera sökmotorernas sökresultat uppskattas inte av Google av förklarliga skäl. De utgående länkarna är också viktiga. De bör också vara relevanta och intressanta för en besökare.

Sökmotorer

De tre största sökmotorerna i Europa är Google, Yahoo och MSN enligt Nielsen/NetRatings [pdf]. Google är den allra största och viktigaste sökmotorn med 48 % av sökmarknaden. Näst störst är Yahoo med ca 22 % och MSN ligger trea med ca 11 %.

Samtidigt som Google är störst så är den också svårast att optimera mot, särskilt för nya webbplatser. Räkna med att det tar åtminstone 1-2 år innan en ny sajt börjar ranka bra i Google på de nyckelord där konkurrensen är stor. Därför kan det vara bra att fokusera på ord eller fraser som inte är så konkurrensutsatta när sajten är ny, för att sedan rikta in sig på mer populära sökord.

En sökmotors sökresultat styrs av en algoritm som består av en stor mängd olika variabler som den tar hänsyn till vid en sökning. Algoritmen är uppbyggd för att kunna leverera ett så korrekt och relevant sökresultat som möjligt. Google lägger stor vikt vid länkpopularitet (PageRank) medan MSN lägger stor vikt vid domännamnet.

Nyckelord

När man optimerar sin webbplats bör man välja ett antal nyckelord eller fraser att fokusera på. Optimera sedan varje undersida mot ett enda nyckelord. Nyckelorden bör ha så stor efterfrågan och så litet utbud som möjligt. Efterfrågan, d.v.s. hur många som söker på ett visst ord eller fras, kan man se i Overtures Suggestion Tool. Den fungerar tyvärr inte så bra för svenska ord eftersom att att det inte är så många svenskar som använder sökmotorn Overture. Utbudet, d.v.s. hur många konkurrerande webbplatser det finns när man söker på ett visst nyckelord, kan man enkelt se i Google. Titta på den siffra som anger det totala antalet sidor som hittades. Kvoten efterfrågan/utbud bör vara så stor som möjligt. Ett exempel:

Nyckelord Efterfrågan Utbud Kvot
”book” 1.176.286 1.840.000.000 0,00064
”book review” 53.470 52.200.000 0,00102
”book summary” 28.734 939.000 0,03060
”the da vinci code book summary” 406 1,510 0,26887

Ju mer man specialiserar sig mot mot viss fras desto högre blir kvoten, men samtidigt så minskar efterfrågan väldigt mycket. I det här exemplet vore det mest gynnsamt att satsa på en webbplats som fokuserar på frasen ”book summary”. Att skapa en sajt om endast da vinci-koden skulle nog kunna bli framgångsrik p.g.a. att efterfrågan är störst i förhållande till utbudet, d.v.s. minst konkurrensutsatt. Den skulle däremot inte kunna få så många besökare eftersom att det är så få sökningar på just den specifika frasen. Istället kan man skapa en undersida om da vinci-koden.

Domänen

En sak som är viktig för en webbplats är domännamnet, inte minst för besökarna. Ett kort domännamn som är lätt att komma ihåg är mycket bra. Det kan dessutom vara bra att ha sitt viktigaste nyckelord i domännamnet, t.ex. vildadjur.se är ett bra domännamn om man ska göra en hemsida om detta. Trots att det inte är så kort så framgår det tydligt vad sajten handlar om. Till en allmän djursajt så vore det förstås optimalt med en kortare domän som till exempel djur.se.

Landsdomänerna tycks få en allt större betydelse för sökmotorerna. Därför bör man i första hand registrera ett domännamn under den svenska toppdomänen .se om webbplatsen är på svenska och man riktar sig till den svenska marknaden. Sök hos II-stiftelsen efter lediga domännamn och registrera sedan domänen hos ett ombud. Domänen ska inte kosta mer än ca 150:- per år om man anlitar något av de billigaste ombuden, till exempel Loopia brukar ha låga priser på .se-domäner.

Om man riktar sig mot den internationella marknaden så är det .com som gäller. GoDaddy brukar vara billiga på .com-domäner med ca 8-9 USD i årskostnad. Se till att ombudet registrerar domänen i ditt namn så att det är du som står som ägare, annars kan det bli problem när det sedan blir dags att byta ombud.

Webbhotell

Man bör välja ett webbhotell som har sina servrar i Sverige om man har sina flesta besökare från Sverige. Detta eftersom att sajten då laddar snabbare, vilket är bra om man har mycket stora bilder. Det kan dessutom gynna din sajt vid sökningar i Google. Se upp för oseriösa webbhotell och gör en sökning på Google eller på Webmasternetwork.se för att se vad andra skriver om olika webbhotell.

Titlar och texter

Man optimerar de olika sidornas titlar, texter och rubriker för att göra det enkelt för besökare och sökmotorernas robotar att läsa och förstå innehållet. Använd en unik titel till varje sida och för huvudrubriker och underrubriker ska man använda taggarna h1 och h2.

Sökmotorernas robotar slukar gärna text. Därför är det bra med mycket text samt att den måste vara unik. Kopierad text kan nämligen leda till att man blir bestraffad av Google, eller inte alls blir indexerad om webbplatsen är helt ny.

Viktigt är också att använda en unik och relevant beskrivning på sajtens alla sidor.

  • Titel: Varje sida ska ha en unik och relevant titel som mycket kortfattat beskriver sidans innehåll. Den bör inte vara längre än 60 tecken. Titeln är den klickbara länken som syns i sökmotorresultaten, därför måste den vara tillräckligt lockande och intressant att klicka på för den som söker efter information.
  • Meta-beskrivning: Skriv en kortfattad beskrivning av sidan i taggen meta description. Den bör vara relevant och unik för varje sida. Beskrivningen syns också den i sökmotorresultaten, strax under den klickbara titeln. Beskrivningen bör vara relevant för den sökning som gjordes, samtidigt ska den kortfattat beskriva innehållet på sidan och locka till sig besökare.
  • Rubrik: Använd nyckelordet/en i texten, men låt flödet av ord komma naturligt och upprepa dem inte för ofta. Dela in texten i korta stycken så att den blir luftig och lättläst. Sökmotorerna lägger stor vikt vid det första stycket och det bör därför innehåll viktiga nyckelord. Se också till att använda korrekt grammatik och stavning. För att underlätta läsningen så kan man dessutom fetmarkera eller kursivera viktiga ord i texten.

Sökmotorkonsulter

Om man inte själv vill eller kan utföra sin sökmotoroptimering kan man istället anlita en s.k. sökmotorkonsult eller sökmotoroptimerare. Det finns dock oseriösa företag inom SEO-branschen och man bör därför vara försiktig. Gör först en sökning i Google eller i webmasterforum som Webmasternetwork.se för att se vad andra skriver om företaget.

Sökmotoroptimerare lägger ofta in en länk till deras egen webbplats från sina kunders sajter, plus att de ibland länkar ihop sina kunders sajter i stora nätverk, s.k. länkfarmar. Då är det viktigt man inte hamnar i ett nätverk med sajter som Google anser vara dåliga webbplatser.

Det har hänt att sökmotoroptimerares egna sajter har blivit utslängda från Googles index på grund av att de använt oseriösa metoder. Därför är det viktigt att från början välja rätt företag. Läs också vad Google skriver om SEO-konsulter och varför man bör vara försiktig när man anlitar någon utomstående för att utföra sökmotoroptimering.