Installera PHP, MySQL och Apache

Om man använder Ubuntu Linux som operativsystem är det enkelt att installera PHP, MySQL och Apache. Följ instruktionerna som finns på denna länk: Installing LAMP On Ubuntu For Newbies. PHP-filerna lägger man sedan i mappen root/var/www.

I Windows är det förmodligen enklast att installera XAMPP som är en Apache-distribution som innehåller Apache, PHP och MySQL plus lite annat. Här är en länk till XAMPP för Windows. PHP-filerna lägger man sedan i mappen C:\xampp\htdocs.

För att exekvera PHP-filerna startar man webbläsaren och surfar till http://localhost.

Uppdaterad 2011-06-03