Hur tar man bort datum i WordPress?

För att ta bort datumstämpeln på inläggen i WordPress kan man gör enligt följande för tema Twentytwelve:

  1. Öppna filen functions.php i temat.
  2. Ta bort $date, i följande kod:

printf(
$utility_text,
$categories_list,
$tag_list,
$date,
$author
);

Det går också bra att ta bort hela koden om man vill slippa se datum, skribent, kategori med mera under inlägget.